Portfolioproject

Petra Lubbers (Weenk Schroeffundering)

Tijdschrift van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (artikel/interview)

Goede levenseindezorg, ook voor mensen met een verstandelijke beperking

Over dit project

Interview met Michael Echteld, Lector Zorg Rondom het Levenseinde aan de Avans Hogeschool, over palliatieve zorg, euthanasie, wils(on)bekwaamheid en persoonlijke ervaringen.

Terug naar de profielpagina van Petra