Portfolioproject

Jeroen Fidder (Zeg. tekst en concept)

’s Heeren Loo

SEO-teksten website Advisium

Over dit project

’s Heeren Loo wil een bijdrage leveren aan de totale zorg en behandeling van mensen met een verstandelijk beperking in Nederland en daarbuiten. Daarom heeft deze organisatie de kennis en kunde van meer dan 700 specialisten gebundeld in het expertisecentrum Advisium. Het gaat om onder anderen artsen verstandelijk gehandicapten, tandartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, gedragswetenschappers en maatschappelijk werkers. Zij bieden niet alleen ondersteuning aan de cliënten van ’s Heeren Loo, maar ook aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking die bij hun ouders wonen of zelfstandig wonen.

Om de ambulante dienstverlening beter zichtbaar te maken, is een nieuwe website ontwikkeld met daarop een beschrijving van alle vormen van ambulante dienstverlening die de specialisten van Advisium bieden. In opdracht van Advisium beschreef ik voor deze website meer dan 130 diensten. Zoekmachinevriendelijk en laagdrempelig toegankelijk de doelgroep.

Terug naar de profielpagina van Jeroen

Bekijk het werk