Portfolioproject

Jeroen Fidder (Zeg. tekst en concept)

’s Heeren Loo

SEO-teksten nieuwe website

Over dit project

’s Heeren Loo is de grootste aanbieder van zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking in Nederland. In opdracht van deze organisatie schreef ik in 2018/2019 de teksten van de nieuwe website. De website kwam tot stand in nauwe samenwerking met een externe SEO-specialist en met de marketeer, de online coördinator en een communicatiemedewerker (mede-tekstschrijver) van ’s Heeren Loo. In nauw onderling overleg gaven we vorm en inhoud aan de vele tientallen contentpagina’s. De teksten werden gecheckt door inhoudelijk specialisten.

’s Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. Zorgprofessionals doen dat samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn. Zo zorgen ze samen voor een goed leven voor circa 100.000 mensen met een beperking. Bij ’s Heeren Loo werken zo’n 15.000 medewerkers, onder wie 1.000 behandelaren, en 4.600 vrijwilligers.

Terug naar de profielpagina van Jeroen