Portfolioproject

Jeroen Fidder (Zeg. tekst en concept)

MEE NL

SEO-teksten voor nieuwe website MEE NL

Over dit project

Mee NL is de coöperatieve vereniging van 20 regionale MEE-organisaties verspreid over het hele land. Samen zetten ze zich in voor mensen met een beperking en hun netwerk. Op alle levensgebieden en in alle levensfasen, zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. MEE biedt onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook werkt MEE samen met andere organisaties in projecten om de samenleving toegankelijker te maken. Verder is er de MEE Academie, waarin kennisdeling centraal staat. De content op de oude website was dringend toe aan een opfrisser. De teksten richtten zich onvoldoende op de primaire doelgroep: mensen met een beperking zélf. Bovendien waren de teksten veelal niet concreet genoeg. Kortom: mijn handen jeukten. Ik voerde het zoektermenonderzoek uit, (her)schreef de teksten en selecteerde de beelden. Ook hielp ik mee met het vullen van het cms. Dit alles in nauwe samenwerking met communicatieadviseur Femke Berends. Tot slot schreef ik een blog voor op de nieuwe website.

Begin december 2020 ging de nieuwe website live. De website is ontwikkeld door a&m impact in Doetinchem. Dit bureau is specialist in digitale communicatieoplossingen voor de zorg.

Terug naar de profielpagina van Jeroen

Bekijk het werk