Portfolioproject

Jeroen Fidder (Zeg. tekst en concept)

Ieder(in)

Online en offline tektschrijver programma Zorg Verandert

Over dit project

Sinds medio 2014 werk ik mee aan programma Zorg Verandert. Ik schrijf alle offline en online teksten. Denk aan teksten voor onder meer website, digitale nieuwsbrief en documenten voor trainers en gespreksbegeleiders en voor partners en stakeholders. Met kennis van het zorgstelsel en van de doelgroepen: mensen die zorg nodig hebben en hun omgeving.

Dit landelijke programma is er voor mensen die zelf zorg en ondersteuning nodig hebben (nu of in de toekomst) én voor de naasten, mantelzorgers en vrijwilligers. Het programma ondersteunt hen op hun weg naar betere, passende oplossingen voor hun leven, op het gebied van zorg en ondersteuning. Dit door door mensen met elkaar in gesprek te brengen en/of in gesprek te brengen met mensen die een bijdrage kunnen leveren aan passende oplossingen. Zoals zorgaanbieders, wijkteams en gemeenten. Hiervoor vinden door het hele land zowel dialoogbijeenkomsten als workshops plaats. Zorg Verandert heeft ook een signaalfunctie. Het brengt de vragen, knelpunten, behoeften en wensen van mensen in kaart en gebruikt die voor de doorontwikkeling en uitvoering van het programma. Bovendien rapporteert Programma Zorg Verandert aan betrokken organisaties.

Programma Zorg Verandert is een vijfjarig (verander)programma dat wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het programma wordt uitgevoerd via een samenwerkingsverband van 9 patiënten- gehandicapten en ouderenorganisaties: penvoerder Ieder(in), LPGGz, KBO-PCOB, NOOM, LFB, Naar-Keuze, Koepel Adviesraden Sociaal Domein, Zorgbelang Nederland en Per Saldo.

Terug naar de profielpagina van Jeroen

Bekijk het werk