Portfolioproject

Jeroen Fidder (Tekstschrijver zorg, welzijn & sociaal domein)

Harteraad (expertisecentrum hart- en vaataandoeningen)

Teksten over leven met een hartaandoening voor magazine

Over dit project

Leven met hart- en vaataandoeningen heeft impact. Harteraad helpt mensen met praktische, sociale en emotionele steun. Samen met vrijwilligers, die vaak ook ervaringsdeskundigen zijn. Harteraad geeft ook periodiek een magazine uit. Steeds staat een ander thema centraal.

Samen met collega Marco van den Berg schrijf ik de teksten voor dit magazine. Dat doen we in opdracht van én in samenwerking met de mensen van communicatiebureau Treffend & Co.

Terug naar de profielpagina van Jeroen