Portfolioproject

Bert Pots (bertpots.amsterdam)

Vastgoedjournaal

‘Toenemende schaarste leidt tot stijgende woningprijzen’

Over dit project

De huizenprijzen in Amsterdam gaan nog verder omhoog. Daarover bestaat bij Kees Kemp, één van de partners van Broersma Makelaardij, geen twijfel. “Een veranderende bevolkingssamenstelling, de groei van het aantal inwoners en een lage rentestand zorgen voor een hoge woningvraag, maar het aanbod is schaars. De komende tijd zal de schaarste nog verder toenemen. Dat vertaalt zich in stijgende prijzen.”

Terug naar de profielpagina van Bert

Bekijk het werk